Service Desk Engineer

Remote - Poland

Full Time Senior-level / Expert
OpenX logo

OpenX

OpenX has the largest independent ad exchange network for publishers and demand partners, while maintaining the highest quality marketplace standards. Learn more.

View all employer listings

Apply now Apply later

Who we are:OpenX is a top player in the AdTech industry in the World specializing in programmatic advertising, powering monetization and advertising revenue for publishers (i.e. websites, mobile apps, CTV and OTT apps, etc.), and providing highly targeted audiences for advertisers, brands, and agencies. We have seven offices located around the globe (in the US, the UK, Poland, and Japan). Our Ad Exchange platform handles billions of ad requests daily connecting thousands of publishers with demand partners. It’s fully containerized running in the cloud in multiple regions across the world. That’s the place where each millisecond matters. 
We are operating at a scale:100% Cloud-based (GCP) platformOver 250 billion Ad requests every dayOver 120 000 CPU dailyOver 140 TB RAM dailyOver 50 PB of data per weekOver 1200 production deployments a month
OpenX, a leading provider of digital and mobile advertising technology, is looking for a talented Service Desk Engineer to join our growing Tech team in Krakow. If working in a fast-paced, rewarding, and supportive environment, with weekly catered lunches, stocked fridge and snacks, and having a real opportunity to make a difference is appealing to you, then submit your resume today. We look forward to speaking with you!

What we offer

 • Working with the newest technologies such as Cloud Computing (GCP)
 • Experienced Team (50% of the company are senior developers!)
 • Challenges at work that are difficult to find anywhere else!
 • Solving important problems in a scale
 • Joining a company that is growing and scaling
 • Flexible working hours & remote work option

Key Responsibilities

 • Monitor and respond quickly and effectively to requests received through the IT Service Desk.
 • Provide the first line of support for IT-related issues.
 • Provide accurate and creative solutions to customer problems to ensure quick resolutions.
 • Respond, track, and resolve reported service requests and incidents within SLA guidelines.
 • Ensure uptime, performance, resources, and security of the systems that are managed to meet the needs of users
 • Maintain office equipment including printers, audio-video equipment, and phone equipment
 • Handle deployment of computers to end-users using Windows and Mac
 • Deploy Services and/or Mac imaging servers
 • End-user support for both Windows and Mac
 • Knowledge of both Windows and Linux servers, Network equipment: (Juniper switches, routers, firewalls, Cisco Aruba controller and access points), Cisco Telepresence servers and Video endpoints, PBX and Telephone systems (programming and deployment of phones), Monitoring and alerting systems (Icinga, Nagios, Graylog), Desktop (Windows and Mac OSX experience)
 • Support web-based applications such as gSuite and other Google AppsSupport users in remote offices in Europe, as needed

Key Requirements

 • 2 - 3 years of demonstrable experience in Desktop/User SupportResponsible for the upkeep, configuration, and reliable operation of OpenX Corporate servers and network systems
 • Advanced knowledge of office networking equipment - switches, routers, wireless access points
 • Ability to lift equipment weighing up to 25 Kilos, as needed

Desired Characteristics

 • Good written and oral communication skills, excellence
 • Good sense of humour
 • Team player
 • Excellent foosball skills ;)

Our Benefits

 • Annual performance bonus
 • Tax-deductible system due to copyright protection 
 • Private health care for you and your family (covered by OpenX)
 • Private life and travel insurance (Covid insurance included)
 • MultiKafeteria program 
 • Training: access to the LinkedIn Learning platform, Tech workshops, English lessons
 • Holiday Allowance
 • Pension scheme (PPK from PZU)
 • Additional paid day off 
 • Free parking lot 
 • Sports activities: online yoga/stretching classes :)
 • Access to peer to peer recognition platform
 • Possible trips to California once in a while 
 • Company events (online during the pandemic time)
 • Monthly work from home allowance and one-time payment when you join us to help you set up your home office
 • We celebrate team members' important personal milestones (vouchers, gifts)
Data wejścia w życie: 1 marca 2022
Polityka prywatności kandydatów do pracy OpenXNiniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki OpenX (łącznie "OpenX" lub "my") wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe w celu oceny Twojej kandydatury na stanowisko w OpenX. Twoje dane osobowe są przekazywane do naszego dostawcy oprogramowania do zarządzania rekrutacjami kandydatów, w celu prowadzenia rejestrów i śledzenia Twojego statusu rekrutacji i informacji o Tobie.Zachęcamy do zapoznania się z całą polityką, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat Twoich praw i naszych obowiązków w odniesieniu do Twoich danych. 
Dane, które gromadzimyJeśli ubiegasz się o pracę w naszej firmie, będziemy gromadzić, wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe. W zakresie dozwolonym przez prawo, może to obejmować:
Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Ciebie:Przetwarzamy dane osobowe zawarte w przesłanej przez Ciebie aplikacji o pracę oraz informacje, które podajesz w trakcie procesu rekrutacji (w szczególności dane zawarte w Twoim CV oraz dodatkowe dane przekazane w trakcie rekrutacji). Mogą one obejmować: ·       dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numery telefonów, e-mail, itp.); ·       szczegóły dotyczące kwalifikacji (takie jak informacje o poprzednim doświadczeniu zawodowym lub wykształceniu); ·       informacje zawarte w aplikacji (takie jak oczekiwany dochód, rodzaj poszukiwanej pracy lub Twoja dyspozycyjność); ·       dane identyfikacyjne (takie jak data urodzenia, numer paszportu, narodowość i miejsce zamieszkania, PESEL, status imigracyjny); ·       wszelkie inne dane przekazane nam przez Ciebie, w tym korespondencję pomiędzy Tobą a OpenX prowadzoną w trakcie procesu rekrutacji;·       jeśli wyraziłeś na to wyraźną, dobrowolną zgodę - dane demograficzne (np. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym). 
Dane z innych źródeł: Zasadniczo, zbieramy dane bezpośrednio od Ciebie, gdy odpowiadasz na nasze ogłoszenie o pracę. Czasami uzyskujemy dane o Tobie z innych źródeł, takich jak Twoi poprzedni pracodawcy (jeśli wyrazisz zgodę na zbieranie przez nas referencji), rekruterzy, firmy zajmujące się badaniem rynku, dostawcy usług weryfikacji tożsamości oraz informacje dostępne w Internecie i na stronach internetowych stron trzecich, w tym na LinkedIn. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na weryfikację informacji o Tobie (background check) i/lub gdy jest to dozwolone przez prawo, możemy również gromadzić szczegóły dotyczące wpisów do rejestrów prowadzonych przez organizacje zawodowe, sankcji nałożonych przez organizacje zawodowe, kontroli finansowych lub wyroków skazujących.
Informacje zbierane automatycznie: Podczas składania aplikacji za pośrednictwem strony kariery w naszej witrynie internetowej, możemy automatycznie zbierać pewne informacje z Twojego komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Mogą to być między innymi takie informacje jak adres IP komputera, standardowe dane dziennika sieciowego lub typ przeglądarki.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie? OpenX może uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych, wykorzystywać je i przechowywać z powodów określonych poniżej.·       Jeżeli jest to niezbędne do dokonania przez OpenX oceny Twojej aplikacji o pracę.  Może to obejmować: ·       ocenę Twoich umiejętności i zainteresowania możliwościami kariery w OpenX;·       rozpatrzenie aplikacji; ·       analizę i weryfikację Twoich kwalifikacji; ·       weryfikację Twojej tożsamości i Twoich kwalifikacji do zatrudnienia; oraz·       komunikowanie się z Tobą w sprawie Twojej aplikacji, odpowiadanie na Twoje zapytania i planowanie rozmów kwalifikacyjnych.·       Jeżeli jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów OpenX wymienionych poniżej i jeżeli Twoje prawa w zakresie ochrony danych nie są nadrzędne nad naszymi interesami.  Może to obejmować:·       Przeprowadzanie procedury weryfikacji informacji dotyczących kandydata (background check), a w szczególności gromadzenie szczegółów dotyczących wpisów do rejestrów prowadzonych przez organizacje zawodowe.

·       Ochrona naszych uzasadnionych interesów biznesowych i praw.  Obejmuje to wykorzystanie w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością z przepisami, regulacjami, audytami, celami dochodzeniowymi i dyscyplinarnymi (w tym ujawnienie takich informacji w związku z lub postępowaniem sądowym) oraz innymi wymogami dotyczącymi etyki i raportowania zgodności.  ·       Utrzymanie bezpieczeństwa i integralności naszych obiektów, sprzętu i platform elektronicznych.  Obejmuje to administrowanie prawami dostępu, monitorowanie zgodności z protokołami firmowymi, a tam, gdzie jest to dozwolone przez lokalne prawo i zgodne z odpowiednimi politykami, prowadzenie dochodzeń i działań dyscyplinarnych. ·       Gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego.  Może to obejmować ujawnienie informacji organom ścigania lub w związku z roszczeniami prawnymi, lub celami regulacyjnymi (w tym ujawnienie takich informacji w związku z procesem prawnym lub postępowaniem sądowym).·       W przypadku, gdy wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę. Pamiętaj, proszę, że nie masz obowiązku wyrażenia zgody wtedy, gdy o nią prosimy. Jest ona zawsze udzielana dobrowolnie. Na przykład, poprosimy Cię o zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez OpenX. Możemy również poprosić Cię o zgodę na sprawdzenie przeszłości kryminalnej lub zadać Ci pytania związane z informacjami demograficznymi, które pomogą nam wspierać programy różnorodności i inkluzji. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody, co jest wymagane w niektórych jurysdykcjach. Na przykład, jeśli aplikujesz na stanowisko w Polsce, możemy poprosić Cię o zgodę na sprawdzenie referencji od poprzednich pracodawców. Ponadto, przekazując nam pewne dane, których nie wymagamy od Ciebie (np. Twoje zdjęcie), wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.Ujawnianie informacji stronom trzecim Jeżeli jest to konieczne dla celów biznesowych, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym spółkom powiązanym OpenX, wymienionym tutaj.Dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji państwowej i/lub przedstawicielom organów ścigania, jeżeli jest to wymagane do realizacji powyższych celów, jeżeli jest to nakazane przepisami prawa lub jeżeli jest to wymagane w celu ochrony uzasadnionych interesów OpenX (np. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, którzy będą je przetwarzać w imieniu OpenX w celach opisanych powyżej. Dotyczy to w szczególności naszego dostawcy, który dostarcza oprogramowanie pomagające nam w zarządzaniu aplikacjami.Dodatkowo, możemy otrzymywać dane osobowe od agencji rekrutacyjnych. Możemy również udostępniać takim podmiotom bardzo ograniczone informacje o Tobie (np. Twój publiczny profil w mediach społecznościowych na LinkedIn). Agencje, które udostępniają nam dane, będą działać jako odrębni administratorzy danych i mogą posiadać własne polityki, które regulują sposób gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane, należy zawsze dokładnie zapoznać się z polityką prywatności agencji rekrutacyjnej, z którą się związałaś/związałeś.W przypadku sprzedaży lub integracji OpenX lub któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych z inną firmą, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione doradcom OpenX oraz doradcom potencjalnego nabywcy, a następnie przekazane nowym właścicielom firmy. Przechowywanie Twoich danychBędziemy przechowywać Twoje dane osobowe w formie, która Cię identyfikuje, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów niezbędnych do celów rekrutacji. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, podane informacje mogą zostać zachowane do celów związanych z Twoim zatrudnieniem. Jeśli zgłoszenie nie zakończy się sukcesem, a wyraziłeś zgodę na przechowywanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, zachowamy Twoje dane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które ostatnio aplikowałeś. Bez Twojej zgody na przyszłe rekrutacje, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rozsądny czas (nie dłużej niż 1 rok) po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, na które ostatnio aplikowałeś, abyśmy mogli powtórzyć proces rekrutacji, jeśli zajdzie taka potrzeba lub aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia między nami a Tobą.Stosowanie plików cookieNajprawdopodobniej odwiedziłaś/odwiedziłeś naszą stronę w celu złożenia aplikacji na stanowisko pracy. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do zbierania informacji o Twojej aktywności online. Pliki cookie to małe fragmenty informacji wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki internetowej, które pozwalają serwerowi na unikalną identyfikację Twojej przeglądarki na każdej stronie. Aby dowiedzieć się więcej na temat kategorii plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.Twoje prawaDla kandydatów do pracy z Unii EuropejskiejMasz prawo zażądać od OpenX sprostowania, zablokowania lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnienia ich i usunięcia. Możesz również "przenieść" swoje dane osobowe (tzn. poprosić nas o dostarczenie Ci ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie ich bezpośrednio do innej organizacji). Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz dalszych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych okolicznościach możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, a w przypadku, gdy poprosiliśmy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę.  Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane przy najbliższej okazji, a wszelkie opóźnienia będą ograniczone do minimum. W żadnym wypadku nie będziemy przekraczać ustawowego terminu. Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Na przykład, w pewnych okolicznościach można odmówić dostępu do danych osobowych, jeżeli udostępnienie tych informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeżeli OpenX nie może zgodnie z prawem ujawnić takich informacji. Ponadto, OpenX może zachować dane, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę, jeśli OpenX będzie w stanie wykazać, że posiada alternatywną podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych. Poinformujemy Cię o odpowiednich wyłączeniach, na które się powołujemy, odpowiadając na każde Twoje żądanie.Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym uważasz, że doszło do naruszenia ochrony danych. Dane kontaktowe urzędu ochrony danych można znaleźć tutaj, jeśli jesteś osobą pochodzącą z EOG lub tutaj, jeśli jesteś osobą pochodzącą z Wielkiej Brytanii.Przeprowadziliśmy testy równowagi interesów dla wszystkich procesów przetwarzania danych, które prowadzimy w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Informacje na temat każdego z naszych testów równowagi interesów można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt z nami tutaj.Transfer poza EOGDziałamy globalnie i w wielu przypadkach musimy przekazywać Twoje dane osobowe na skalę międzynarodową, w tym do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w celach opisanych powyżej. Twoje dane osobowe będą przekazywane i przetwarzane przez podmiot OpenX, z którym zawarłaś/zawarłeś umowę. Przekazując dane osobowe do krajów spoza EOG, działamy zgodnie z prawem Unii Europejskiej, stosując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub przyjmując inne adekwatne środki zabezpieczające. Kopię odpowiedniego mechanizmu można otrzymać do wglądu na żądanie, korzystając z poniższych danych kontaktowych.Dla kandydatów do pracy w Stanach ZjednoczonychW zależności od obszaru jurysdykcji, w której mieszkasz, możesz mieć prawo do żądania od OpenX usunięcia niektórych swoich danych osobowych, skorygowania nieprawidłowych danych osobowych oraz zapewnienia Ci dostępu do swoich danych osobowych. OpenX nie udostępnia ani nie sprzedaje odpłatnie danych osobowych zebranych od kandydatów.Wszystkie wnioski będą rozpatrywane przy najbliższej okazji, a wszelkie opóźnienia będą ograniczone do minimum. W żadnym wypadku nie będziemy przekraczać ustawowego terminu. OpenX nigdy nie będzie Cię dyskryminować w związku z korzystaniem przez Ciebie z przysługujących Ci praw w zakresie danych osobowych. Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Na przykład, w pewnych okolicznościach możemy odmówić dostępu do Twoich danych osobowych, jeżeli OpenX nie ma prawnej możliwości ujawnienia takich informacji. Ponadto, OpenX może zachować Twoje dane osobowe nawet jeśli zażądasz ich usunięcia, jeśli OpenX wykaże, że ma prawny obowiązek ich zachowania lub jest do tego uprawniony z innych względów. Poinformujemy Cię o odpowiednich wyłączeniach, na które się powołujemy, odpowiadając na każde Twoje żądanie.Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt tutaj lub pod numerem telefonu (855) 231-3834.Aktualizacje niniejszej Informacji o ochronie prywatności Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Na naszych odpowiednich stronach internetowych, w aplikacjach lub materiałach zamieścimy informację o wszelkich istotnych zmianach w Polityce prywatności i wskażemy, kiedy Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana. Skontaktuj się z namiAdministratorem danych, podmiotem gospodarczym lub równoważnym podmiotem kontrolującym sposób przetwarzania Twoich danych jest podmiot OpenX, do którego aplikujesz. Lista wszystkich podmiotów powiązanych z OpenX jest dostępna tutaj. Jeśli masz pytania dotyczące prywatności, wątpliwości lub prośby, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@openx.com lub tutaj. 
Job region: Europe
Job country: Poland
Job stats:  1  1  0
 • Share this job via
 • or

Other jobs like this

Explore more Remote Work and WFH career opportunities

Find open roles in Engineering, Design, Data, Marketing, Sales, Operations, Support and more, filtered by job title or popular skill, toolset and products used.