Medical Data Support (MD/MSc, part-time/fulltime/internship)

Remote job

Applications have closed
Pacmed logo
Pacmed

Posted 1 month ago

DUTCH
Data preparatie en medische validatie – positie voor arts of geneeskunde student (part time, full time, stage).

Het bepalen van het optimale moment van ontslag van de Intensive Care is een complex besluit, dat een intensivist vaak meerdere malen per dag moet nemen. Te vroeg ontslag kan heropname en een verhoogde kans op overlijden tot gevolg hebben. Een te laat ontslag kan voor de patiënt mentale en fysieke consequenties hebben en onthoudt andere patiënten van Intensive Care zorg. Pacmed heeft software ontwikkeld die intensivisten ondersteunt bij het nemen van deze complexe beslissing: Pacmed Critical. Op basis van duizenden kenmerken van opname en patiënt berekent Pacmed Critical de kans op heropname en overlijden binnen één week, en biedt het inzicht in de factoren waar deze kans op gebaseerd is. Hiermee draagt Pacmed Critical bij aan het over inzichtelijk maken van de situatie van de patiënt waarmee de intensivist wordt ondersteund om de juiste ontslagbeslissing te nemen. Dit helpt onnodige heropnames, overlijdens en een lange ligduur te voorkomen.


Medische expertise is van cruciaal belang in al onze projecten om de vertaalslag te maken van klinische data naar algoritmen en softwaretoepassingen die van waarde zijn in de kliniek. Gegevens van hoge kwaliteit vormen de basis van elk van die oplossingen. Om bruikbare data te verkrijgen wordt een gestructureerd proces toegepast waarmee alle ziekenhuis specifieke parameters worden gemapt naar een gestandaardiseerde Pacmed database. Daarbij dienen vanuit de data bruikbare definities ontwikkeld te worden die als input kunnen worden gebruikt voor onze machine learning algoritmen. Medische kennis is vereist om de complexe medische data te interpreteren en om aanvullende controles uit te voeren op datakwaliteit en model outputs.


Vanuit deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken van de vertaalslag van ziekenhuis specifieke data naar het Pacmed dataformat. Daarnaast zijn er diverse momenten in het ontwikkelproces waar een medische blik gewenst is ter validatie van de output. Je werkt nauw samen met ons medisch team bestaande uit ervaren artsen en het technische team bestaande uit data scientists en engineers. Deze baan geeft je de mogelijkheid om bij te dragen aan een zeer maatschappelijk relevant onderwerp en ervaring op te doen met het werken in een innovatieve scale up waar medische problemen worden opgelost door middel van machine learning. De primaire focus van de baan ligt op Pacmed Critical, maar er zijn ook mogelijkheden om aan andere projecten bij te dragen, zoals het Nederlandse ICU Data Warehouse.

Ben jij basisarts, masterstudent geneeskunde, technische geneeskunde of klinische informatica en wil je kijken of een baan in de medische data science bij je past?
Wil je werken voor een snel groeiende tech scale-up, beter inzicht krijgen in wat er exact wordt gemeten op IC afdelingen, en hoe dit kan worden gebruikt ten behoeve van arts én patiënt? Ben je minimaal 3 maanden beschikbaar? Solliciteer dan direct via de website en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!


ENGLISH

ICU data preparation and medical validation - job position for MDs and MSc medical students - (parttime / fulltime / internship)

Pacmed strives to make healthcare a continuous learning network, where all patients receive care adjusted to their personal needs and where carers learn from all decisions made within healthcare. Pacmed aims to achieve this by building and implementing decision support software based on machine learning. The software supports intensive care doctors in their most important decisions, starting with safely and adequately discharging patients from the Intensive Care Unit (ICU). We are currently working towards launching our first product: Pacmed Critical.


Medical expertise is crucial in each of our projects to make the translation from clinical data into algorithms and software solutions. High quality data is the basis of each of those solutions. In order to generate insights from the data, a structured process is used to map all the parameters in the data to a standardized database and develop definitions for various parameters derived from the data. Medical knowledge is required to interpret the complex data and to conduct additional checks on data quality and model outputs, contributing to the responsible development of machine learning in healthcare.


From this position you directly contribute to Pacmed's mission: making healthcare more personal and precise with advanced machine learning and statistics. You will be responsible for mapping medical data to the database and interpreting other medical data. Medical validation takes place in multiple steps of the development process and is something you can contribute to as well. You will work in close collaboration with our medical team consisting of Pacmed MD’s with extensive experience and the Technical Team consisting of data scientists and engineers. This gives you the opportunity to contribute to a very relevant topic and at the same time experience working in an environment where we work on medical AI problems and apply novel machine learning techniques. The primary focus of the job is on Pacmed Critical, but there are possibilities to work on other projects as well, such as the Santeon VBHC project (Covid wave 2 data processing). We are looking for a new team member to join us for at least a 3 months period. The position can be both part time, full time or on an on-call basis. 


Are you a medical doctor or master student of medicine who wants to see if a job in medical data science is something that suits you? Do you want to learn more about how it is to work for a fast-growing innovative scale-up company, to get a better overview of what is being measured in the hospitals’ ICU department, and how data can be used to improve hospital care and patient outcomes? Do you have at least part time (8hrs pw) availability for at least a 3 month period? 


Note that the position can be both part time, full time or on an on-call basis. When you fit the requirements and are interested in this position, please apply directly via the website and we will be in touch!

Requirements

DUTCH

De ideale kandidaat:

 • Een arts of geneeskunde student met ervaring in het werken op ziekenhuisafdelingen
 • Een technische geneeskunde of klinische informatica student
 • Werkervaring op een Intensive Care is een pré
 • Nauwkeurig en van nature in staat om analyses en resultaten te valideren met behulp van logica en / of andere informatiebronnen
 • Past een gestructureerde aanpak toe bij het oplossen van problemen
 • Ervaren in het werken met data in spreadsheets zoals Microsoft Excel of Google Sheets
 • Ervaring met het werken met R of Python is een pré
 • Comfortabel met op afstand en zelfstandig werken
 • Gedreven door een maatschappelijk doel en enthousiast over het verbeteren van de zorg
 • Enthousiast over het werken in een dynamische scale-up omgeving
 • Nederlands en Engels sprekend
 • Zo snel mogelijk beschikbaar voor een periode van minimaal 3 maanden (Ook fulltime (stage)plaatsen zijn bespreekbaar)

Voordelen van werken bij Pacmed

 • De mogelijkheid om meer te leren over machine learning en inzet van innovatieve technologieën in de zorg
 • De kans om te werken bij een snelgroeiende scale-up
 • De kans om een compleet overzicht te krijgen van wat er wordt gemeten op de IC-afdelingen van ziekenhuizen
 • Het verkrijgen van inzicht inzake het gebruik van big data ten faveure van arts en patiënt
 • Een rol in een energiek, positief en (maatschappelijk) gedreven team - dat zowel binnen als buiten kantooruren plezier heeft
 • Een mooi kantoor op de FreedomLab campus aan de Plantage Middenlaan, Amsterdam


ENGLISH

The ideal candidate for this position is:

 • A MD or medical student with at least experience in working in hospital departments
 • Working experience in an Intensive Care Unit is a pre
 • Applies a structured approach to solving problems
 • You are precise and naturally able to validate analysis and results using logic and/or other sources of information
 • Is able to apply 80/20 in his/her way of working to focus on the most important topics
 • Experienced in working with data in spreadsheets such as Microsoft Excel or Google Sheets
 • Experience in working with R or Python is a pre
 • Comfortable with working remotely and independently
 • Driven by a societal purpose and excited about improving health care
 • Enthusiastic about working in a dynamic scale-up environment
 • Dutch and English speaking
 • Starting ASAP for at least 3 months. Full time internship positions can also be discussed.

Advantages of working at Pacmed

 • The opportunity to learn more about machine learning and (digital) technologie in healthcare
 • The opportunity to work in an innovative fast-growing tech scale-up company
 • To get a complete overview of what is being measured in hospitals’ ICU departments
 • To get a better understanding of how (hospital) data can be used to facilitate medical doctors and improve patient outcomes
 • A role in a energetic, positive and (societally) driven team - that has fun in- and outside office hours
 • A great office at the FreedomLab campus on the Plantage Middenlaan, Amsterdam
Job tags: AI Big Data Excel Machine Learning MSc Python Spreadsheets Statistics
Job region(s): Worldwide/Anywhere
Job stats:  5  0  0